Aktualności: dozór techniczny, remont żurawi oraz podnośniki koszowe.

Aktualności

Żurawie i podnośniki koszowe - wymagania UDT

DODANO: 2010-09-28 | AUTOR: Jerzy Oleksy

Dozór techniczny obejmuje również ich naprawy i modernizacje, które wymagają wcześniejszego uzgodnienia UDT. Wyjątek stanowi naprawa urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego. Maszyny muszą być naprawiane i modernizowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo eksploatacji - zgodnie z przepisami ustawy o dozorze technicznym.

 

Na stronach UDT znajdują się listy najczęściej identyfikowanych zagrożeń wynikających z niezgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia, w tym dla wózków widłowych i żurawi HDS. Najczęstszą przyczyną wypadków w zakresie użytkowania wózków widłowych i żurawi HDS według zamieszczonych list jest brak zabezpieczenia operatora w przypadku wywrócenia się danego urządzenia technicznego. Żurawie HDS oraz hakowce wymagają stałego oraz specjalistycznego nadzoru: technicznego, konserwacji i serwisowania. Co wynika przede wszystkim z faktu, że urządzenia tego typu są stale narażone na silne obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Przepisy nakładają na właścicieli i użytkowników żurawi określone obowiązki dbania o sprawność tych urządzeń. Najbardziej na uszkodzenia w ww. urządzeniach podatne są siłowniki, rozdzielacze oraz instalacja hydrauliczna.


P.P.H.U. HIK
ul. Środkowa 1
68-100 Żagań

tel. fax +48 68 360 19 76
kom. 600 383 663