Aktualności: dozór techniczny, remont żurawi oraz podnośniki koszowe.

Aktualności

Wymogi dotyczące rejestracji urządzeń dozorowych

DODANO: 2010-08-18 | AUTOR: Jerzy Oleksy
Firmy posiadające w swojej ofercie usługi z zakresu rejestracji UDT i napraw będących pod nadzorem UDT maszyn i urządzeń w tym: żurawi HDS czy wózków widłowych muszą posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do przeprowadzenia remontów i modernizacji środków transportu. Pracownicy tych firm powinni uzyskać stosowne uprawnienia do prac konserwatorskich wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z powyższym użytkownicy (właśc

Specyfikacja usługi naprawa urządzeń dozoru technicznego

DODANO: 2006-08-21 | AUTOR: Jerzy Oleksy
Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późń. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.Specjalizujemy się w remontach żurawi samochodowych (tzw. HDS), p
Strony:12

P.P.H.U. HIK
ul. Środkowa 1
68-100 Żagań

tel. fax +48 68 360 19 76
kom. 600 383 663