Aktualności: dozór techniczny, remont żurawi oraz podnośniki koszowe.

Aktualności

Wymogi dotyczące rejestracji urządzeń dozorowych

DODANO: 2010-08-18 | AUTOR: Jerzy Oleksy

Firmy posiadające w swojej ofercie usługi z zakresu rejestracji UDT i napraw będących pod nadzorem UDT maszyn i urządzeń w tym: żurawi HDS czy wózków widłowych muszą posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do przeprowadzenia remontów i modernizacji środków transportu. Pracownicy tych firm powinni uzyskać stosowne uprawnienia do prac konserwatorskich wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z powyższym użytkownicy (właściciele) wózków widłowych mają obowiązek: zgłosić do UDT wszystkie użytkowane wózki widłowe celem ich rejestracji, przygotować niezbędną dokumentację techniczną i posiadać wózki o stanie technicznym umożliwiającym ich rejestrację, posiadać Dziennik Konserwacji wózka widłowego (dla każdego wózka), konserwację wózka widłowego wykonywać tylko przez uprawnionego konserwatora. Wózek, po odbiorze z wynikiem negatywnym, musi być wycofany z eksploatacji i/lub ponownie przedstawiony do odbioru, po przeprowadzeniu stosownych napraw i/lub konserwacji.

P.P.H.U. HIK
ul. Środkowa 1
68-100 Żagań

tel. fax +48 68 360 19 76
kom. 600 383 663