Aktualności: dozór techniczny, remont żurawi oraz podnośniki koszowe.

Aktualności

Dozór techniczny - zmiana rozporządzenia

DODANO: 2010-09-01 | AUTOR: Jerzy Oleksy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (3 luty 2003 roku) zmieniającym rodzaj urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z dniem 18 sierpnia 2003 roku objęte zostały dozorem technicznym. (Dz.U. Nr 28 Poz. 240). Przepis ten nakłada na użytkownika obowiązek zgłaszania i zarejestrowania wózków widłowych w Urzędzie Dozoru technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT oraz zgodnie z ustawą wymagań w zakresie eksploatacji i konserwacji. Nowe wózki widłowe mogą być dopuszczone do ruchu tylko i wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i odbiorze technicznym przez UDT w miejscu użytkowania danego sprzętu.

Aby zapewnić zgodność z ustawą należy:

  • użytkować wózki widłowe produkowane przez firmę, która posiada uprawnienia UDT do wytwarzania
  • montaż oraz wszelkie naprawy zlecać punktom serwisowym, które posiadają uprawnienia UDT
  • dbać, by operator posiadał uprawnienia do obsługi
  • bieżącą konserwację sprzętu zlecać konserwatorom posiadającym zaświadczenia kwalifikacyjne UDT

P.P.H.U. HIK
ul. Środkowa 1
68-100 Żagań

tel. fax +48 68 360 19 76
kom. 600 383 663