Aktualności: dozór techniczny, remont żurawi oraz podnośniki koszowe.

Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (UTB)

DODANO: 2019-06-29 | AUTOR: Łukasz Oleksy
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) nałożyła na użytkowników UTB wymóg odtworzenia historii eksploatacji urządzeń w celu wykonania oceny ich stanu technicznego. Odbywa się to przez wykonanie oceny stopnia wykorzystania resursu, który określa graniczne parametry stosowane w ocenie i określeniu stanu technicznego - na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.
Resurs należy rozumieć jako projektowany, bezpieczny okres eksploatacji urządzenia dźwignicowego, określony liczbą cykli pracy (odnośnie konstrukcji stalowej) i liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym.

Zapraszamy na dedykowaną stronę dla użytkowników UTB gdzie przygotujemy dla Was dokument oceny stopnia wykorzystania resursu urządzenia www.resursy-utb.pl

Wytaczarka przenośna - wytaczanie, napawanie

DODANO: 2015-10-29 | AUTOR: Jerzy Oleksy
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę obróbki otworów wytaczarką przenośną firmy SUPERCOMBINATA. Jest to maszyna moblina w związku z czym naprawa wykonywana jest na miejscu u klienta. Jej małe rozmiary umożliwiają prace przy ciężkich urządzeniach (maszyny budowlane, górnicze).Wytaczarka jest w stanie roztaczać otwory o średnicach od Ø 42 mm do Ø 400 mm z zachowaniem bardzo wysokiej dokładności

Żurawie i podnośniki koszowe - wymagania UDT

DODANO: 2010-09-28 | AUTOR: Jerzy Oleksy
Dozór techniczny obejmuje również ich naprawy i modernizacje, które wymagają wcześniejszego uzgodnienia UDT. Wyjątek stanowi naprawa urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego. Maszyny muszą być naprawiane i modernizowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo eksploatacji - zgodnie z przepisami ustawy o dozorze technicznym.  Na stronach UDT

Dozór techniczny - zmiana rozporządzenia

DODANO: 2010-09-01 | AUTOR: Jerzy Oleksy
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (3 luty 2003 roku) zmieniającym rodzaj urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z dniem 18 sierpnia 2003 roku objęte zostały dozorem technicznym. (Dz.U. Nr 28 Poz. 240). Przepis ten nakłada na użytkownika obowiązek zgłaszania i zarejestrowania wózków widłowych w Urzędzie Dozoru technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT oraz zgodnie z u

Rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego

DODANO: 2010-08-25 | AUTOR: Jerzy Oleksy
Usługa rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego maszyn (żurawi HDS, wózków widłowych) powinna zapewniać: przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej maszyny (np. wózka widłowego) w UDT,dokonanie w imieniu klienta zgłoszenia w UDT,pełne przygotowanie techniczne maszyny przed odbiorem,obecność przedstawiciela – konserwatora (obsługę) przy odbiorze maszyny przez Inspektora UDT.Firma "HIK" jest uprawniona przez UDT do świadczenia usług: przegl
Strony:1 2

P.P.H.U. HIK
ul. Środkowa 1
68-100 Żagań

tel. fax +48 68 360 19 76
kom. 600 383 663