Nowelizacja rozporządzenia w sprawie napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (UTB)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) nałożyła na użytkowników UTB wymóg odtworzenia historii eksploatacji urządzeń w celu wykonania oceny ich stanu technicznego. Odbywa się to przez wykonanie oceny stopnia wykorzystania resursu, który określa graniczne parametry stosowane w ocenie i określeniu stanu technicznego - na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.
Resurs należy rozumieć jako projektowany, bezpieczny okres eksploatacji urządzenia dźwignicowego, określony liczbą cykli pracy (odnośnie konstrukcji stalowej) i liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym.

Zapraszamy na dedykowaną stronę dla użytkowników UTB gdzie przygotujemy dla Was dokument oceny stopnia wykorzystania resursu urządzenia www.resursy-utb.pl